CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

CHI NHÁNH - VPĐD - ĐDKD


Thay đổi hoạt động của văn phòng đại diện công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện công ty cổ phần như thế nào? Tuy là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp song văn phòng đại diện vẫn được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động độc lập với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Nên thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh

Nên thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh. Sự khác nhau giữa văn phòng đại diện và chi nhánh là gì? Cả hai đều là đơn vị phụ thuộc của công ty, doanh nghiệp

Thành lập văn phòng đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn

Thành lập văn phòng đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn? Trường hợp doanh nghiệp lập văn phòng đại diện ở nước ngoài thì thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Thông báo phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương để bổ sung thông tin về văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Thành lập văn phòng đại diện khác tỉnh

Cần lưu ý gì khi thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện khác tỉnh? Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp

Thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh

Hồ sơ thủ tục thành lập chi nhánh khác tỉnh phụ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp. goài việc lưu ý đến thủ tục mở chi nhánh công ty thì các doanh nghiệp cũng cần chú ý đến hình thức hạch toán thuế của chi nhánh khác tỉnh. Khi thành lập chi nhánh khác tỉnh, các doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai hình thức..

Thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Thành lập chi nhánh công ty cổ phần, thành lập chi nhánh cho các loại hình doanh nghiệp gồm hồ sơ gì? Nghị quyết của đại hội thành viên, Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký, Thông báo về việc đăng ký thành lập, Quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc cử người đại diện

Thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện, chi nhánh

Đại Việt hướng dẫn thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện, chi nhánh cho doanh nghiệp chi tiết trong bài viết sau. Hiểu được tầm quan trọng của nó, bài viết này Đại Việt sẽ chia sẻ những thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện công ty để các bạn có thể tham khảo và chủ động hơn

So sánh địa điểm kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện

So sánh địa điểm kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện nhằm giúp quý khách hàng thấy được các đặc điểm, yêu cầu để lựa chọn được đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp phù hợp

Thủ tục hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh

Đại Việt hỗ trợ quý khách thủ tục hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh một cách đầy đủ nhất. Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính.

0932 599 541
0914 007 116VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.daivietcoltd.vn

Đang online: 27    Lượt truy cập: 1380350