CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Thuế TNCN


Tiền phụ cấp ăn trưa, ăn ca có tính thuế TNCN, TNDN, BHXH không

Tiền phụ cấp ăn trưa, ăn ca có tính thuế TNCN, TNDN, BHXH không. Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (TNDN) như sau:

Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN, TNDN, BHXH không

Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN, TNDN, BHXH không. Theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định: Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN. Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động
VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.daivietcoltd.vn

Đang online: 24    Lượt truy cập: 1503358