CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

THUẾ GTGT


Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng

Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý

Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng. Người nộp thuế được gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính.(gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế). Theo điều 10 Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016

Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng, quý

Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng, quý. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng, bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân

Cách kê khai thuế GTGT theo quý, tháng

Cách kê khai thuế GTGT theo quý, tháng. Trước khi kê khai thuế GTGT Doanh nghiệp phải tự xác định những vấn đề sau: DN mình thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp. DN mình thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT

Cách xác định giá tính thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ

Cách xác định giá tính thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ. Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế GTGT. Đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế bảo vệ môi trường

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài

Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT)

Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm

Những mặt hàng, dịch vụ chịu thuế GTGT 5 phần trăm

Những mặt hàng, dịch vụ chịu thuế GTGT 5%. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không bao gồm các loại nước uống đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát khác thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 10%. Quặng để sản xuất phân bón

Các loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất GTGT 0 phần trăm

Các loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất GTGT 0%. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan. Vận tải quốc tế. Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu

Đối tượng, hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

Đối tượng, hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng. Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC, Điều 8 Thông tư 151/2014/TT-BTC, Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC, Điều 1 Thông tư 25/2018/TT-BTC),

0932 599 541
0914 007 116VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.daivietcoltd.vn

Đang online: 10    Lượt truy cập: 1380360