CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

THUẾ MÔN BÀI


Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài

Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; Cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam

Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ nhà đất, tài sản

Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ nhà đất, tài sản. Tờ khai lệ phí trước bạ phương tiện mẫu số 02/LPTB; Hóa đơn mua tài sản hợp pháp (đối với trường hợp mua bán, chuyển nhượng, trao đổi tài sản mà bên giao tài sản là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh);

Hướng dẫn kê khai thuế bảo vệ môi trường

Hướng dẫn kê khai thuế bảo vệ môi trường. Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa tự chịu trách nhiệm về việc kê khai thuế bảo vệ môi trường. Trường hợp phát hiện khai sai, gian lận, trốn thuế thì phải bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế

Hướng dẫn kê khai thuế tài nguyên

Hướng dẫn kê khai thuế tài nguyên. Tổ chức, cá nhân thu mua tài nguyên đăng ký nộp thuế tài nguyên thay cho tổ chức, cá nhân khai thác nhỏ lẻ thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở thu mua tài nguyên

Hướng dẫn kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Hướng dẫn kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt. DN sản xuất hàng hoá, gia công hàng hoá, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; kinh doanh xuất khẩu mua hàng chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, sau đó không xuất khẩu mà bán trong nước

Hướng dẫn thủ tục hồ sơ kê khai thuế khoán

Hướng dẫn thủ tục hồ sơ kê khai thuế khoán. Đối với Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn bán lẻ theo từng số khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh đối với doanh thu trên hóa đơn mẫu số 01A/KK-HĐ

Lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Văn phòng đại diện của doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài. Trường hợp Văn phòng đại diện không hoạt động sản xuất

Cách hạch toán lệ phí môn bài phải nộp

Cách hạch toán lệ phí môn bài phải nộp. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau: Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh

Mức thuế môn bài đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp

Mức thuế môn bài đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hướng dẫn tại khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Quy định về việc nộp tờ khai và tiền thuế môn bài

Quy định về việc nộp tờ khai và tiền thuế môn bài. Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

Quy định thuế môn bài đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Quy định thuế môn bài đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Đối tượng phải nộp lệ phí môn bài: Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bao gồm. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật

0932 599 541
0914 007 116VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.daivietcoltd.vn

Đang online: 17    Lượt truy cập: 1380427