CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Thuế TNDN


Quy định khấu trừ thuế đối với chi phí quảng cáo Facebook Google

Kế toán Đại Việt xin hướng dẫn các văn bản quy định khấu trừ thuế đối với chi phí quảng cáo Facebook, Google, Zalo,... ; thuế nhà thầu quảng cáo Facebook, Google; cách hạch toán chi phí quảng cáo. Cũng theo Công văn 1550/TCT-CS ngày 24/4/2018 Của Tổng cục thuế

Quy định chi phí vé máy bay khi đi công tác

Nếu quý khách muốn tìm hiều quy định chi phí vé máy bay khi đi công tác, chi phí công tác phí vé máy bay hợp lệ, chi phí mua vé máy bay qua website thương mại điện tử, chi phí vé máy bay cho chuyên gia nước ngoài

Công tác phí của giám đốc công ty và công tác phí nước ngoài

Công tác phí của giám đốc công ty và công tác phí nước ngoài. Theo Công văn 5421/CT-TTHT ngày 16/2/2017 của Cục thuế TP Hà Nội quy định về Khoản tiền vé máy bay, tiền lưu trú tại Việt Nam đối với Giám đốc điều hành đồng thời là Chủ Công ty TNHH MTV

Chi phí công tác phí có tính thuế thu nhập cá nhân

Chi phí công tác phí có tính thuế thu nhập cá nhân. Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau

Quy định công tác phí được trừ khi tính thuế TNDN

Quy định công tác phí được trừ khi tính thuế TNDN. Quy định về khoản chi phụ cấp công tác phí cho người lao động đi công tác theo khoản 2.9 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC. "2.9. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động

Quy định về công tác phí đối với doanh nghiệp

Chi phí công tác phí của doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện gì? Chi phí công tác phí có tính thuế thu nhập cá nhân không? Quy định công tác phí của công ty được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp như: Tiền vé máy bay, tiền lưu trú, tiền taxi, tiền ăn...

Quy định về giao dịch liên kết trong doanh nghiệp

Giao dịch liên kết là gì? Quy định về giao dịch liên kết nghị định 132; Thế nào là giao dịch liên kết? Cách xác định giao dịch liên kết trong Doanh nghiệp như: DN vay tiền của nhau, vay tiền của Giám đốc có là giao dịch liên hết

Các câu hỏi liên quan đến quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Đại Việt tổng hợp những câu hỏi liên quan đến quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp; Những tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp khi quyết toán cuối năm. Ngày 11/3/2021, Tổng cục Thuế tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến về quyết toán

Chi phí lãi vay có được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí lãi vay có được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp? Chi phí lãi vay có bị khống chế? Điều kiện để chi phí lãi vay hợp lý khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp? Chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết?Chi phí lãi vay không được trừ hạch toán thế nào?

Doanh nghiệp mua bảo hiểm nhân thọ có phải đóng thuế TNCN

Doanh nghiệp mua bảo hiểm nhân thọ có phải đóng thuế TNCN. Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên có phải đóng thuế thu nhập cá nhân? Hãy xem bài viết sau đây của chúng tôi. Theo Khoản 3, điều 11, điều 12 và điều 14 Thông tư 92/2015/TT-BTC

Chi phí bảo hiểm có được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí bảo hiểm có được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Chi phí mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên có được trừ khi tính thuế TNDN, bảo hiểm nhân thọ có phải đóng thuế TNCN? Hãy xem bài viết sau đây.

Công văn về chi phí bảo hiểm nhân thọ đối với thuế TNCN

Công văn về chi phí bảo hiểm nhân thọ đối với thuế TNCN. Về thuế TNCN: Không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm

Cách xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Đại Việt xin hướng dẫn quý khách bài viết sau về thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp; doanh thu tính thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp, khấu trừ; thời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu

Quy định mức thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi

Quy định mức thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại: địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong bài viết sau, chúng tôi xin hướng dẫn quý khách cách tính thuế TNDN năm 2021 chi tiết: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý; Cách tính thuế TNDN năm mới nhất theo các quy định hiện hành

Thủ tục ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Thủ tục ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp phải kiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế

Các trường hợp đặc biệt được giảm thuế TNDN

Các trường hợp đặc biệt được giảm thuế TNDN. Doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được giảm 50% số thuế thu nhập

Ưu đãi thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Ưu đãi thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi quy định tại khoản này là các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh

Ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế suất 15% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế

Quy định áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Quy định áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai

Trường hợp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Trường hợp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo Điều 18, 19, 20, 21. 22 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (Đã được cập nhật theo Điều 5 Thông tư 151/2014/TT-BTC, Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC, Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC, Điều 5 Thông tư 130/2016/TT-BTC,) quy định

Cách hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý

Quy định về việc nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý trong bài viết sau gồm hạn nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, mức phạt chậm nộp; cách hạch toán thuế TNDN tạm tính theo quý

Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, chúng tôi xin hướng dẫn quý khách cách kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN trong bài viết sau

Cách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý

Cách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý. Trước khi kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp bạn cần xác định được số thuế TNDN phải nộp, nếu quý khách chưa biết cách tính, hãy xem bài viết liên quan của chúng tôi

Những khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Những khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC, Điều 6 Thông tư 96/2015/TT-BTC và Điều 4 Thông tư 151/2014/TT-BTC: Quy định có 12 khoản thu nhập được miễn thuế TNDN cụ thể như sau

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo Điều 2 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định cách xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau: Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác

Các khoản chi phí không được trừ thuế TNDN

Các khoản chi phí không được trừ thuế TNDN. Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ dưới đây: Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản

Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Các khoản chi phí bị khống chế khấu trừ thuế TNDN

Các khoản chi phí bị khống chế khấu trừ thuế TNDN. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay

Các khoản chi phí phúc lợi cho nhân viên

Các khoản chi phí phúc lợi cho nhân viên. Các khoản chi có tính chất phúc lợi cho nhân viên bao gồm: Chi phí nghỉ mát, chi phí đào tạo, chi phí khám chưa bệnh, du lịch, sinh nhật, hiếu hỷ, cử đi học. Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động

0932 599 541
0914 007 116VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.daivietcoltd.vn

Đang online: 20    Lượt truy cập: 1380335