Thành lập công ty
Trang Chủ / Thành lập công ty/ Đăng Ký Thành Lập Hộ Kinh Doanh Tại An Giang

Đăng Ký Thành Lập Hộ Kinh Doanh Tại An Giang

Dang Ky Thanh Lap Ho Kinh Doanh Tai An Giang

Đại Việt là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại An Giang. Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại An Giang cũng như các dịch vụ khác liên quan đến doanh nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp, miễn phí và sử dụng trọn gói dịch vụ đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại An Giang của mình một cách hiệu quả nhất.

 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại An Giang cần biết điều này

 

- Hộ kinh doanh cá thể do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

- Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

 

Hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại An Giang

 

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể.  Mẫu giấy đề nghị được cung cấp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Huyện nơi đặt hộ kinh doanh cá thể.

2. Bản sao giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc đại diện hộ kinh doanh;

3. Hợp đồng thuê địa điểm mở hộ kinh doanh.

 

Thông tin cần cung cấp trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh:

 

1. Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh

2. Ngành, nghề kinh doanh

3. Số vốn kinh doanh

4. Tên đầy đủ, số và ngày cấp chứng minh nhân dân của chủ hộ kinh doanh hoặc đại diện hộ gia đình

5. Địa chỉ nơi cư trú của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình

6. Chữ ký.

Bài viết cùng chuyên mục:

>>> Thủ tục thành lập công ty

>>> Điều cần biết khi thành lập công ty

>>> Thành lập công ty tnhh


Đăng Ký Thành Lập Hộ Kinh Doanh Tại An Giang

 

Quy định về đặt tên khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại An Giang

 

- Tên hộ kinh doanh phải gồm hai thành tố: Thành tố thứ nhất là loại hình kinh doanh “hộ kinh doanh”; Thành tố thứ hai là tên riêng của hộ kinh doanh.

- Tên riêng hộ kinh doanh phải bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu và phải phát âm được.  Không được sử dụng các từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

- Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh khác đã đăng ký trong cùng phạm vi huyện nơi bạn dự định đặt địa điểm kinh doanh.  Do đó, bạn cần kiểm tra tên đã đăng ký của tất cả các hộ kinh doanh đang hoạt động trong huyện mình trước khi đặt tên.  Nếu tên bạn đinh đặt cho hộ kinh doanh của mình trùng với một tên hộ kinh doanh đã đăng ký, giấy xin đăng ký kinh doanh của bạn sẽ không được chấp nhận.

 

Đối tượng được đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại An Giang

 

- Cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ có thể đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Một nhóm người hoặc một hộ gia đình cũng có thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể.

- Những người đang đứng tên thành lập hộ kinh doanh cá thể rồi thì không thể đứng tên thành lập hộ kinh doanh cá thể thứ 2. Hoặc đang đứng tên thành lập doanh nghiệp tư nhân rồi thì không được thành lập hộ kinh doanh cá thể.

 

Quy định số lao động khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại An Giang

 

Một hộ kinh doanh cá thể được phép sử dụng không quá 10 lao động. Hộ kinh doanh sử dụng hơn 10 lao động phải đăng ký kinh doanh dưới một trong các hình thức doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

 

Đối tượng không cần đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại An Giang

 

- Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

 

Một hộ kinh doanh tại An Giang được đăng ký bao nhiêu địa điểm kinh doanh?

 

- Một hộ kinh doanh chỉ được phép đăng ký một địa điểm kinh doanh trên phạm vi toàn quốc. Hộ kinh doanh nếu muốn hoạt động kinh doanh tại hai địa điểm kinh doanh trở lên phải đăng ký kinh doanh dưới một trong các hình thức doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Bài viết cùng chuyên mục:

>>> Lưu ý thành lập công ty

>>> Thành lập công ty cổ phần

>>> Thành lập công ty tnhh 1 thành viên

>>> Thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên


Đăng Ký Thành Lập Hộ Kinh Doanh Tại An Giang

 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại An Giang nộp thuế gì?

 

Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được xác định bằng doanh thu trừ đi các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ kinh doanh trong kỳ tính thuế. Các chi phí hợp lý bao gồm: tiền lương, tiền công, thù lao và các chi phí khác trả cho người lao động; chi phí nguyên vật liệu, hàng hóa sử dụng vào sản xuất kinh doanh; chi phí khấu hao, bảo dưỡng tài sản cố định sử dụng vào sản xuất kinh doanh; chi trả lãi tiền vay; chi phí quản lý; các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp theo qui định của pháp luật được tính vào chi phí và các khoản chi phí khác có liên quan. Việc xác định doanh thu, chi phí dựa trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, chế độ và chứng từ, sổ kế toán theo qui định của pháp luật. Trường hợp nhiều người cùng tham gia kinh doanh trong một đăng ký kinh doanh thì thu nhập chịu thuế của mỗi người được xác định theo:

 

1. Tỉ lệ vốn góp của từng cá nhân ghi trong đăng ký kinh doanh; hoặc

2. Thỏa thuận giữa các cá nhân đăng ký kinh doanh; hoặc

3. Tính bằng số bình quân thu nhập đầu người trong trường hợp đăng ký kinh doanh không xác định tỉ lệ vốn góp hoặc không có thỏa thuận về phân chia thu nhập giữa các cá nhân.

 

Trách nhiệm của chủ hộ khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại An Giang

 

- Chủ hộ kinh doanh cá thể chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các khoản nợ của hộ kinh doanh.  Điều này có nghĩa nếu việc kinh doanh thất bại, chủ hộ kinh doanh sẽ phải sử dụng các tài sản cá nhân của mình (tiền, nhà, đất, xe ôtô, v.v.) để trang trả các khoản nợ của hộ kinh doanh.

 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại An Giang ở cơ quan nào?

 

- Bạn cần gửi hồ sơ đăng ký đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp quận/ huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh, sau khi đã hoàn thành đầy đủ tất cả các hồ sơ đăng ký kinh doanh theo yêu cầu. 

 

Lưu ý ngành nghề có điều kiện khi đăng ký hộ kinh doanh tại An Giang

 

Trong trường hợp này, bạn cần gửi bản sao giấy phép hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình hoặc giấy xác nhận vốn pháp định do cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền cấp kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bài viết cùng chuyên mục:

>>> Thành lập công ty hợp danh

>>> Thành lập doanh nghiệp tư nhân

>>> Thành lập hộ kinh doanh cá thể


Đăng Ký Thành Lập Hộ Kinh Doanh Tại An Giang

 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại An Giang mất bao lâu?

 

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/ huyện sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho bạn trong vòng 3 ngày kể từ ngày bạn nộp giấy xin đăng ký kinh doanh nếu ngành, nghề kinh doanh của bạn không nằm trong danh sách các ngành, nghề kinh doanh bị cấm (sản xuất pháo nổ, súng, v.v.); tên hộ kinh doanh của bạn thoả mãn các yêu cầu về đặt tên doanh nghiệp; bạn đóng đầy đủ lệ phí đăng ký kinh doanh; giấy xin đăng ký kinh doanh của bạn được điền đầy đủ và các giấy tờ kèm theo trong hồ sơ đăng ký kinh doanh được nộp đầy đủ.

Khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu đăng kí kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp cho bạn giấy biên nhận, ghi rõ ngày nộp hồ sơ.  Nếu các nội dung trong hồ sơ yêu cầu đăng ký kinh doanh không đầy đủ theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu bạn chỉnh sửa hoặc bổ sung hồ sơ trong vòng 3 ngày làm việc. Trong thông báo này, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chỉ rõ nội dung cần chỉnh sửa hoặc bổ sung.

Bài viết cùng chuyên mục:

>>> Tổng quan đăng ký kinh doanh

>>> Thủ tục đăng ký kinh doanh

>>> Quy trình đăng ký kinh doanhĐăng Ký Thành Lập Hộ Kinh Doanh Tại An Giang

 

Ngành nghề cần lưu ý khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại An Giang

 

- Luật Doanh nghiệp 2014; Nghị định Số: 78/2015/NĐ-CP về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

Danh mục ngành nghề cần kiểm tra thực tế trước khi cấp GCN ĐKKD:

• Dịch vụ nhà trọ, nhà cho thuê;

• Dịch vụ Karaoke;

• Dịch vụ Internet;

• Dịch vụ cầm đồ;

• Kinh doanh khí đốt hoá lỏng.

Danh mục ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể:

• Kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm;

• Kinh doanh dịch vụ thú y và kinh doanh thuốc thú y;

• Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, mua bán thuốc bảo vệ thực vật;

• Kinh doanh dịch vụ pháp lý;

• Kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

• Kinh doanh dịch vụ kế toán;

• Kinh doanh thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng;

• Kinh doanh dịch vụ môi giới chứng khoán;

• Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;

• Kinh doanh dịch vụ xông hơi khử trùng;

• Thiết kế phương tiện vận tải;

 

Trên đây là toàn bộ thủ tục, hồ sơ và những thông tin cần thiết khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Muốn biết thêm chi tiết, hãy liên lạc với chúng tôi.

 

Để được tư vấn và tham khảo dịch vụ, vui lòng liên hệ:

 

Công Ty TNHH Tư Vấn Đại Việt

Chuyên viên: Ms Thanh Phúc

P: 0905548995 / 0918588240

Zalo: 0905 548 995

E: tuvandaivietqn@gmail.com

W: www.daivietcoltd.vn 
 
                                

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH

0932 599 541CÔNG TY TNHH TMDV TƯ VẤN ĐẠI VIỆT
Điện thoại: 0932 599 541
VĂN PHÒNG TẠI HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: T6, tòa nhà Master, 155 Hai Bà Trưng, Q3, HCM 
VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ: T3, 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 
VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH THUÂN
Địa chỉ: 51 Lê quý Đôn, tp Phan Thiết, Bình Thuận
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 106 Lý Thái Tổ, tp Đồng Hới, Quảng Bình
VĂN PHÒNG TẠI TT HUẾ
Địa chỉ: 100 Nguyễn Tất Thành, Hương Thủy, TT Huế
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG NAM
Địa chỉ: 159 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 51 Trường Chinh, tp Quy Nhơn, Bình Định
VĂN PHÒNG TẠI KIÊN GIANG
Địa chỉ: Lô A5-25, Số 11, Tây Bắc, Rạch Giá, Kiên Giang
VĂN PHÒNG TẠI ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 104 Ngô Quyền, tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: KP3, P Tân Đồng, Đồng Xoài, Bình Phước
VĂN PHÒNG TẠI LONG AN
Địa chỉ: 140/5 Nguyễn Minh Đường, tp Tân An, Long An
VĂN PHÒNG TẠI LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 16 Trạng Trình, tp Đà Lạt, Lâm Đồng
VĂN PHÒNG TẠI CẦN THƠ
Địa chỉ: An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.daivietcoltd.vn

Đang online: 15    Lượt truy cập: 2292466