Trang Chủ / Thành lập công ty/ Thành Lập Công Ty TNHH 2 TV Trở Lên Tại Bình Thuận
Danh Sách Sinh Viên 

Thành Lập Công Ty TNHH 2 TV Trở Lên Tại Bình Thuận

Thanh Lap Cong Ty TNHH 2 TV Tai Binh Thuan

Dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 tv trở lên tại Bình Thuận là một trong những dịch vụ chuyên nghiệp của Tư Vấn Đại Việt. Đây là loại hình doanh nghiệp do từ 2 cá nhân hoặc tổ chức trở lên đứng ra góp vốn chung thành lập (có thể thuê, mướn đại diện pháp luật) và chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp.

Bài viết cùng chuyên mục:

>> Thủ tục thành lập công ty

>> Điều cần biết khi thành lập công ty

>> Thành lập công ty tnhh


Thành Lập Công Ty TNHH 2 TV Trở Lên Tại Bình Thuận

 

Thành lập công ty TNHH 2 TV trở lên tại Bình Thuận cần chuẩn bị gì?

 

1. CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân, giấy phép ĐKKD đối với tổ chức (sao y công chứng không quá 3 tháng)

2. Thông tin về doanh nghiệp cần thành lập:

– Tên công ty dự định thành lập

– Vốn điều lệ

– Đại diện pháp luật

– Địa chỉ công ty

– Ngành nghề kinh doanh

– Cơ cấu tỷ lệ phần vốn góp

Bài viết cùng chuyên mục:

>> Thành lập công ty cổ phần

>> Thành lập công ty tnhh 1 thành viên

>> Thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên


Thành Lập Công Ty TNHH 2 TV Trở Lên Tại Bình Thuận

 

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 TV trở lên tại Bình Thuận

 

1. CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân, giấy phép thành lập đối với tổ chức (sao y công chứng không quá 3 tháng)

2. Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH 2 tv trở lên

3. Điều lệ công ty

4. Danh sách thành viên góp vốn

* Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (Ngành nghề có yêu cầu vốn pháp định)

* Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác (đối với ngành nghề quy định chứng chỉ hành nghề)

Bài viết cùng chuyên mục:

>> Thành lập công ty hợp danh

>> Thành lập doanh nghiệp TN

>> Thành lập hộ kinh doanh


Thành Lập Công Ty TNHH 2 TV Trở Lên Tại Bình Thuận

 

Thành lập công ty tnhh 2 TV trở lên tại Bình Thuận cần có nghĩa vụ gì?

 

1. Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty; không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó bỏ phiếu không tán thành đối với quyết định của Hội đồng thành viên. Nếu không thoả thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Còn nếu công ty không mua lại phần vốn góp thì thành viên đó có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

2. Tuân thủ điều lệ công ty.

3. Chấp hành quyết định của Hội đồng thành viên.

4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này.

5. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây:

a) Vi phạm pháp luật;

b) Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác;

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.

Bài viết cùng chuyên mục:

>> Các bước thành lập công ty

>> Thủ tục đăng ký kinh doanh

>> Quy trình đăng ký kinh doanh


Thành Lập Công Ty TNHH 2 TV Trở Lên Tại Bình Thuận

 

Thành lập công ty tnhh 2 TV trở lên tại Bình Thuận có quyền lợi gì?

 

1. Thành viên công ty tnhh 2 tv trở lên có các quyền sau đây: 

a) Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

b) Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp;

c) Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chép hoặc trích lục sổ đăng ký thành viên, sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hàng năm, sổ biên bản họp Hội đồng thành viên, các giấy tờ và tài liệu khác của công ty;

d) Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

đ) Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản;

e) Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ; được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp theo quy định của Luật này;

g) Khiếu nại hoặc khởi kiện Giám đốc hoặc Tổng giám đốc khi không thực hiện đúng nghĩa vụ, gây thiệt hại đến lợi ích của thành viên hoặc công ty theo quy định của pháp luật;

h) Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng, để thừa kế, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

i) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

2. Thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu trên 25% vốn điều lệ hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định, có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

3. Trường hợp công ty có một thành viên sở hữu trên 75% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn thì các thành viên thiểu số hợp nhau lại đương nhiên có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

 

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại Bình Thuận, chúng tôi hiểu được điều bạn cần thiết nhất chính là nhanh chóng và tiết kiệm chi phí, chính vì thế hãy đến với Đại Việt để sở hữu giấy phép kinh doanh tại Bình Thuận nhanh chóng nhất và tiết kiệm nhất.

 

Để được tư vấn và tham khảo dịch vụ, vui lòng liên hệ:

 

Công Ty TNHH Tư Vấn Đại Việt

Chuyên viên: Ms Thanh Phúc

P: 0905548995 / 0918588240

Zalo: 0905 548 995

E: tuvandaivietqn@gmail.com

W: www.daivietcoltd.vn

                   

 VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.giayphepdangkykinhdoanh.vn

Đang online: 11    Lượt truy cập: 276220

0905 548 995